CAREER

05/21/2019

Register

05/21/2019

Register

05/21/2019

Register

05/23/2019

Register

05/21/2019

Register

05/22/2019

Register

05/22/2019

Register

05/23/2019

Register

05/23/2019

Register

05/23/2019

Register

05/23/2019

Register

05/23/2019

Register

05/23/2019

Register

05/23/2019

Register

05/23/2019

Register

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผน ควบคุมการจัดรถขนส่งสินค้าประจำวัน ให้รถบรรทุกแต่ละคันทราบประจำวัน
• ตรวจสอบ เตรียมความพร้อมก่อนวิ่งงานทุกครั้ง
• ประสานงาน ติดตาม ในโปรแกรม Sales Order ติดตามตั๋วและใบชั่งน้ำหนัก
• ตรวจสอบและติดตาม ชำระค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่กำหนด ของกรมธรรม์รถบรรทุกแต่ละคัน
• จัดหารำวิ่งงานขนส่งจากท่าเรือเข้าคลังสินค้าและจัดส่งตรงลูกค้า
• จัดสรรหารถร่วมภายนอกเพิ่มเสมอ ทำการคัดเลือกขนส่งรายใหม่ ประเมินคุณภาพขนส่งแต่ละราย
• ขึ้นทะเบียน Approvrd Vender List/ANL
• วางแผนด้านบำรุงรักษา เครื่องจักรหนัก/รถบรรทุก/การเปลี่ยนยาง/เครื่องร่อน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• เพศชาย
• อายุ 28-35 ปี
• การศึกษา ปริญญาตรี
• สาขาโลจิสติกส์
• ประสบการณ์ด้านงานขนส่ง 3 ปีขึ้นไป
• ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
• สามารถปฏิบัติงาน ณ คลังสินค้าบางปลา จ.สมุทรสาครได้

03/01/2019

Register

05/27/2019

Register

05/31/2019

Register