แกลบ

แกลบ

แกลบ คือ เป็นวัสดุที่ได้จากกระบวนการสีข้าว เหมาะสมแก่กระบวนการเผาไหม้เป็นแหล่งพลังงานที่ให้ความร้อน ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เนื่องจากแกลบมีขนาดเล็ก ให้ค่าความร้อนสูง และความชื้นต่ำ ระบบการทํางานของเครื่องกําเนิดไอน้ำแกลบมีองค์ประกอบทางธาตุของ ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ต่ำทำให้มีก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้ที่ใช้ แกลบเป็นเชื้อเพลิงมีมลพิษจาก NO2 และ So2ค่อนข้างต่ำไม่ส่งผลกระทบด้าน อากาศและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของสินค้า

HYBRID ENERGY

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก


ชั้นนำของประเทศไทย