ชีวมวลอัดแท่ง

ชีวมวลอัดแท่ง

     ชีวมวลอัดแท่ง  คือ  ไม้ โดยส่วนใหญ่ผลิตจาก ขี้เลื่อย เศษวัสดุจากไม้แปรรูป ไม้เบจญพรรณ ไม้ยาง เป็นต้น นำไปผ่านกระบวนแปรรูปการ
อัดเป็นแท่ง เพื่อเพิ่มความหนาแน่นและลดความชื้น ให้ความร้อนได้ดีมาก โดยปัจจุบันจะราคาค่อนข้างสูง สามารถนำไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงอื่นๆ
ในอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ค่าความร้อนสูงและยาวนานกว่า มีความชื้นที่ต่ำ

 

คุณสมบัติของสินค้า

• ค่าความร้อน > 3,500 kcal/kg.

• มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 cm.

• มีความชื้น  < 10 %

HYBRID ENERGY

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก


ชั้นนำของประเทศไทย