ไม้สับ

ไม้สับ

ไม้สับ,ไม้ชิป คือ ไม้เบญจพรรณและไม้ยาง นำมาผ่านกระบวนการแปรรูปออกมาเป็นชิ้นไม้ขนาดเล็ก ซึ่งให้ค่าความร้อนค่อนข้างดี แต่อาจจะมีความชื้นสะสม ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้มีโรงสับ ที่มีกำลังการผลิตสามารถสับไม้ได้วันละประมาณ 200 ตัน โดยปกติแล้วไม้ชิปสามารถ ทดแทนเชื้อเพลิงอื่นได้เลยหรือใช้ผสมกับกะลาปาล์มได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของสินค้า

• ค่าความร้อน > 2,800 kcal/kg.

• มีขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว (ขนาดทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรม)

• มีความชื้น 40-45% 

HYBRID ENERGY

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก


ชั้นนำของประเทศไทย