กะลาปาล์ม

กะลาปาล์ม

กะลาปาล์ม คือ ผลปาล์มที่ได้ผ่านกระบวนการจากการหีบเอาน้ำมันปาล์มออกมาแล้วก็จะออกมาเป็นกะลาปาล์ม ลักษณะผลของปาล์ม ส่วนใหญ่มีความคล้ายกัน บางชนิดกะลาปาล์มจะมีเปลือกหนา เม็ดใหญ่ เรียกว่า พันธุ์ดูรา (dura) ปลูกมากในต่างประเทศ บางชนิดกะลาปาล์มจะมี เปลือกบาง เม็ดเล็ก เรียกว่าพันธุ์ เทเนอรา (tenera) ปลูกมากในแถบภายใต้ของประเทศไทย มีลักษณะสีน้ำตาล เนื้อแข็ง

คุณสมบัติของสินค้า

  • ค่าความร้อน > 4,200 kcal/kg.
  • มีค่า ASH < 3%

HYBRID ENERGY

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก


ชั้นนำของประเทศไทย