วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017

 CEO Thailand Awards 2017 ครั้งที่ 6

 พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่9 มอบรางวัล CEO Thailand Awards 2017 ครั้งที่ 6 แก่ นายธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้จัดหาและจัดจำหน่ายพลังงานทางเลือก จัดโดย สว.นท และสถาบันรัชต์ภาคย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ประสบความสำเร็จ สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ