วันที่ 04 พฤศจิกายน 2018

- บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดป่าชัยรังสี จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมพนักงานและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่

- บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดป่าชัยรังสี จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมพนักงานและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่