วันที่ 20 - 27 มกราคม 2019

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ร่วมแจกน้ำดื่มในงานแห่หลวงปู่ลงเรือ และงานปิดทองประจำปี 2562  

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด ร่วมแจกน้ำดื่มในงานแห่หลวงปู่ลงเรือ และงานปิดทองประจำปี 2562