BITUMINOUS

BITUMINOUS

บีทูมินัส คือ ตะกอนหรือแร่เชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได้ มีลักษณะแข็ง เนื้อแน่น มีสีน้ำตาลถึงสีดำสนิท จะมีขนาดตั้งแต่ 0-50 มม. ประกอบด้วยชั้นถ่านหินสีดำมันวาว ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีราคาต่ำกว่าแหล่งเชื้อเพลิงอื่น

คุณสมบัติของสินค้า

• ความร้อน > 5,700 kcal/kg.  
• ความชื้น 33-35%
• AHS  6-10 %

HYBRID ENERGY

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก


ชั้นนำของประเทศไทย