ติดต่อเรา

ผู้จัดหา และจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด

  • เลขที่ 22/10 หมู่ที่ 7 ซอย สุขสวัสดิ์ 78/14 ถนน สุขสวัสดิ์ 78 ตำบล บางจาก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
  • 02-817-6787 ต่อ 134
  • 02-817-7898
  • อีเมล์ whistle-blowing@hybridenergy.co.th